Bra Snickare i Umeå – Suverän Byggfirma i Umeå

Bra snickare växer inte på träd

Så här gör du för att hitta en bra snickare i Umeå. Kontraktet bör innehålla en projektbeskrivning som grundligt beskriver alla arbeten, material och produkter som kommer att gå in i jobbet. Det inkluderar allt från vad som kommer att rivas till det som kommer att byggas – och varje annat material och fixtur som kommer att användas, med tillhörande kostnad. Det bör också ange att entreprenören kommer att erhålla alla nödvändiga tillstånd (och stänga dem genom att få de nödvändiga intygen om beläggning) och skrota skräpet på rätt sätt och att projektet omfattas av hans ansvar och arbetstagarens ersättningsförsäkring.

bra-snickare-i-umeå

2. Hur (och hur ofta) ska entreprenören betalas. Inte bara bör kontraktet ange det totala projektpriset, men det bör också beskriva tid och antal avbetalningar baserat på projektets milstolpar, till exempel när grunden är klar, är grovvatten och el installerad, eller väggplattan och trimmen är Gjort. Din första betalning i början av jobbet ska vara högst 10% av projektkostnaden. Om entreprenören måste lägga omedelbart order på dyra föremål som fönster eller skåp, erbjud dig att betala leverantören direkt. Slutbetalningen ska vara minst 10%, betalas endast när “stanslistan” (färdplanen för slutprojektuppgifterna) är färdig till din tillfredsställelse.

Hur hittar man då Umeås bästa snickare?

3. Lien undantag. Här är en skrämmande tanke: Varje arbetare som kommer till ditt hus som en del av ett ombyggnadsbesättning kan placera en lien på din egendom och hävdar att han aldrig betalats för sitt arbete – även om du har betalat entreprenören i sin helhet. Skriv så i kontraktet att din entreprenör måste ge dig en “lien waver” för varje avbetalning innan du betalar nästa. Vad det innebär är att fakturan för varje betalning måste innehålla ett undertecknat uttalande som anger att entreprenören använde din tidigare betalning för att betala för det arbete och material som beskrivs i fakturaen. Det ger dig något rättsligt skydd mot anklagelser från honom eller hans anställda och underleverantörer.

snickare-umeå

4. Ungefärliga projektdatum. Diskutera ungefärliga start- och slutdatum för projektet med din entreprenör och skriv dem i kontraktet. Poängen är inte att hålla honom till ett exakt datum men för att se till att du båda har en förståelse för när arbetet börjar och spärrar väderavbrott eller större planändringar – ungefär när det kommer att slutföras.

Ekonomin är viktig att ha koll på när man väljer firma

5. Ett förfarande för ändringar. Skriv in att inga ändringar i den ursprungliga planen kan pågå tills entreprenören har gett dig en tydlig beskrivning av det nya arbetet, hur mycket det kostar och hur det påverkar schemat och tills du har gett skriftligt godkännande. Byt beställningar ska göras med penna och bläck (eller via text eller e-post). Om du någonsin gör en muntlig överenskommelse i flygningen, följ upp med ett mail till entreprenören om du vill ha detaljer och ditt godkännande och fråga honom att svara med ett bekräftande e-postmeddelande om att du har detaljerna rätt, så att du har en skriftlig post.

6. En flyglucka. Vissa staters konsumentskyddslagar ger husägare tre dagar att upphäva ett kontrakt utan straff. Och det är en bra idé att skriva in bara sådant skydd för dig själv om du inte befinner dig i någon av dem. Detta förhindrar att du förlorar insättningen om du till exempel skriver tecknet och sedan upptäcker att det finns ett problem med din kreditgräns och du inte har de pengar du trodde du gjorde. Detta gäller såklart även om du vill göra en köksrenovering i Umeå

7. Signaturer. Ett kontrakt är inte ett bindande juridiskt dokument såvida det inte är undertecknat av båda parter – och i vissa stater måste det också innehålla entreprenörens licensnummer och båda adresserna.

Hoppas att du gillade det här inlägget om hur du hittar en bra snickare i umeå.

Du får gärna maila oss på info@byggforetagumea.net

 


Byggnadsnämnden i Umeå Kommun

Köksrenovering Umeå

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *